Skip to main content

ตัวเลือกของบรรณาธิการ, 2019

วิธีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ Maytag Dryer

วิธีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ Maytag Dryer

เซ็นเซอร์ความชื้นเครื่องเป่า Maytag ควบคุมระยะเวลาที่ใช้ในการตากผ้า เมื่อเครื่องเป่าใช้เวลานานเกินไปหรือไม่แห้งเสื้อผ้าอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ความชื้น รุ่นเก่าที่สุด Maytags ใช้เซ็นเซอร์ความชื้นที่ด้านหลังของกลอง พวกเขาต้องการเพียงสกรูสองตัว ...